Mentalitet
Om en hund är snygg eller inte spelar inte så stor roll för de flesta.
Att en hund har en god mentalitet spelar däremot en stor roll för alla!

Oavsett om man vill ha en sällskapshund, tävlingshund i agility, lydnad, bruks eller en utställningshund så vill absolut alla ha en god mentalitet och trevligt beteende hos sin hund.

Mentaliteten är något som är medfött men ett gott beteende är något som är inlärt och något som man som hundägare i högsta grad påverkar.

Som uppfödare anser jag att känd mentalstatus är av stor betydelse för vidare avel och därför testar jag gärna mina hundars mentalitet både hemma, i okänd miljö men gör också gärna SBK (svenska brukshundklubben) Mentalbeskrivning Hund (MH).

En del av beteendena en hund uppvisar är inlärda beteenden.
För att "mäta" hundens mentalitet gör man i Sverige bland annat MH (mentalbeskrivning hund) . Dessvärre är det inte lätt att få med heelern på MH då bruksraserna har företräde. De hundar jag använder i avel vill jag gärna att har gjort MH.
MH görs när hunden är mellan 12-18 månader men kan också göras senare i livet men då är det oftast inte hundens mentalaegenskaper man "mäter" utan mycket mera de inlärda beteendena och de kommer inte någon att ha nytta av att veta i avelsarbetet.

Ett MH kan egentligen inte vara "bra eller dåligt", en del egenskaper kan vara mera önskvärda än andra. Jag har vissa egenskaper som jag värdesätter högre än andra. Det som på en viss ras är dåligt är på en annan ras bra. En heeler är exempelvis enligt sin rasbeskrivning "alert och energisk hund. Den är modig, glad och tillgiven sin ägare".
Att en heeler kanske inte så glatt följer med testledaren från sin ägare, det är alltså ganska rastypiskt, att en heeler är glad är alltså också rastypiskt.
Vidare är MH inte alltid exakt likadana för alla hundar, väder och vind kan spela roll, testledarens klädsel är en annan faktor, men i det stora hela tycker jag att testen ger en ganska rättvis bild av hunden och situationen.

Det var lite om MH och lite av mina åsikter om det hela så här långt.
Mera om MH finns att läsa på SBKs hemsida (www.sbk.nu)

På den här sidan kommer du att hitta resultaten från mentalbeskrivningar som Tanspots uppfödningar gör, likaså kommer du också att kunna se föräldrarnas MH så du kan jämföra avkomman med föräldrarna.


Klicka på länken till vänster för att få upp
A-kullens resulta från MH.
A-kullen är
e: Doddsline Hot Chocolate
u: Mongrel's Xatisfied-Xabea
Klicka på länken till vänster för att få upp
B-kullens resulta från MH.
B-kullen är
e: Tojtas Pyr-Matcho
u: Mongrel's Yelling-Yosanne (Busan)
Klicka på länken till vänster för att få upp
C-kullens resulta från MH.
C-kullen är
e: Topolinos Bonzo
u: High Five's Ruby Rubin (Råttis)
Klicka på länken till vänster för att få upp
D-kullens resulta från MH.
D-kullen är
e: Hotpot Bryn
u: Topolinos Jippi JaJa Jippi Jippi Jo (Jippi)
Klicka på länken till vänster för att få upp
Revil och Sussies valpars resulta från MH.
kullen är född hos Skaddedalens Kennel
e: Doddsline Revil
u: Limebrook's Summer Sunshine
Obs! Denna sida är inte uppdaterad på länge men får finnas kvar då det finns intresse av resultaten nedan. All data finns att hämta på SKKs hund och avelsdata!