Ridläger fotogalleri
Efter önskemål om ett fotogalleri så börjar vi samla i hop till ett nu.
Jag vet att alla ni härliga elever har många foton som ni kanske skulle vilja ha in här! Snälla maila in dem så kommer de småningom in på sidan!

Många hälsningar och tack för hjälpen!
Maria


Trevliga elever på höstläger 2010! Isabelle, Lisa, Sandra, Jessica på Verona's Gerswin RP 136, Elin, Filippa och Filippa. Hundarna från vänster, Yelly, Boy, Jansson med tratt (pga skadad tass), Lacey och Wilmavalp! Alla elever på läger 2/2009Smågrodor, dans och sång läger 2/2009Pausmingel läger 2/2009Små grodorna på midsommaraftonMera pausmingel läger 2/2009Mera grodor!Ännu mera dans läger 2/2009